E-Document Library E-mail MIS ระบบบริการ
การศึกษา
E-Office
 

 
 
 
 
 
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดการเสวนาเรื่อง อุดมศึกษาของชุมชน : การออกแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและกรณีตัวอย่างการนำสู่การปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน    (25 เมษายน 2557)
  วิทยาลัยชุมชนร่วมออกบูธกิจกรรมใน "งานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557"    (25 เมษายน 2557)
อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
 19 กันยายน 2557 20 09 57 ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) แบะท่าไขก๊อกประธานบอร์ด วชช.  
 25 เมษายน 2557 31 03 57 แนวหน้า กกอ.สัญจร เยี่ยมเครือข่ายภาคตะวันออกหาแนวทางสร้างรูปธรรมให้วงการศึกษาไทย  
 25 เมษายน 2557 08 03 57 มติชน ผ่านร่างประกันคุณภาพ วชช.  
 25 เมษายน 2557 28 02 57 ไทยโพสต์ สานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ร่วมปกป้องและควบคุมน้ำเมา  
 25 เมษายน 2557 02 02 57 ฐานเศรษฐกิจ เอสโซ่ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เตรียมชุมชนให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 25 เมษายน 2557 18 01 57 มติชน สปป.ลาวดูงาน  
 17 มิถุนายน 2556 17 06 56 สยามรัฐ โฆษณาแฝง1ทศวรรษ สกอ.กับก้าวต่อไปของอุดมศึกษาไทย  
 
 
 
 08 กันยายน 2557 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
 08 พฤษภาคม 2557 รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 2557  
 
 
 
 08 กันยายน 2557 (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 05 กันยายน 2557 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  
 05 กันยายน 2557 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  
 26 สิงหาคม 2557 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร ใน อ.ก.ค.ศ.สำนักบริาหรงานวิทยาลัยชุมชน  
 18 กรกฎาคม 2557 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก  
 03 มิถุนายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
 28 พฤษภาคม 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 23 พฤษภาคม 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก  
 29 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
 25 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิสาส  
 25 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง  
 10 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  
 10 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
 10 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  
 27 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 13 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนแพร่ จำนวน 3 หลักสูตร
 24 ธันวาคม 2556 ก.พ. รับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 2556 ตาม TQF  
อ่านเพิ่มเติม
 
หลักสูตรอนุปริญญา ที่มีนักศึกษามากที่สุด 5 อันดับ
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรฝึกอบรม
  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
    มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง)
    พนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน
    การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระบบนิเวศ
 
 
 
  เทปบันทึกภาพรายการบ่ายนี้มีคำตอบ "ภาพอนาคตวิทยาลัยชุมชน" ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
    เทปบันทึกภาพรายการบ่ายนี้มีคำตอบ "ภาพอนาคตวิทยาลัยชุมชน" ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม
 

 
 
Username *
Password *
 
 
  
วิทยาลัยชุมชน
    แม่ฮ่องสอน     แพร่
    ตาก     หนองบัวลำภู
    มุกดาหาร     พิจิตร
    ยโสธร     อุทัยธานี
    บุรีรัมย์     สระแก้ว
    สมุทรสาคร     ตราด
    ระนอง     พังงา
    สงขลา     สตูล
    ปัตตานี     ยะลา
    นราธิวาส  
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จุลสารวิทยาลัยชุมชน
เล่มที่ 12
เล่่มอื่นๆ
ข้อมูลสถิติ
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร อนุปริญญา ประจำปี 2555
  ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ (18.47)
  ทำงานแล้ว (55.47)
  กำลังศึกษาต่อ (7.13)
  ว่างงาน (18.93)
ข้อมูล ณ วันที่ 07 มกราคม 2557
ข้อมูลสถิติอื่นๆ
แม่ฮ่องสอน แพร่ ตาก อุทัยธานี พิจิตร หนองบัวลำภู มุกดาหาร ยโสธร บุรีรัมย์ สระแก้ว สมุทรสาคร ตราด ระนอง พังงา สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6  โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
 
จำนวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์

Website counter