สถานที่ตั้งวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สถานที่ตั้งวิทยาลัยชุมชน

3,918 Views |

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 053 614 376

website : http://www.mcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

150 หมูที่ 6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

โทรศัพท์ : 056 659 180

website : http://www.pcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตาก

ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055 897 060 - 1

website : http://www.takcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044 615 128

website : http://www.brcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

30 ซ.ค่ายลูกเสือ ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ : 042 612 596

website : http://www.mukcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

199 หมู่ 1 บ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนิงบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 042 941 101

website : http://www.nbcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037 425 487 - 9

website : http://www.skcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

7 หมู่ 2 ถ.บ้านไร่ - ลานสัก ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140

โทรศัพท์ : 056 539 204

website : http://www.uthaicc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนระนอง

2/4 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริน อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทรศัพท์ : 077 821 068

website : http://www.rncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

223 หมู่ 10 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 073 642 721 - 2

website : http://www.ncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนยะลา

223 หมู่ 10 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 073 642 721 - 2

website : http://www.ycc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

6 ถ.สุขยางค์ 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073 216 646

website : http://www.ncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสตูล

271 หมู่ 4 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140

โทรศัพท์ : 074 711 958

website : http://www.stcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

101 หมู่ 9 กระซ้าขาว ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034 450 001 - 2

website : http://www.smkcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนพังงา

หมู่ 6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180

โทรศัพท์ : 074 711 958

website : http://www.pngcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตราด

64/1 หมู่ 2 ถ.ตราด - คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000

โทรศัพท์ : 039 532 315 - 6

website : http://www.tratcc.ac.th

วิทยาลัยชมชนแพร่

33/13 ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054 532 191

website : http://www.phrcc.ac.th

วิทยาลัยชมชนสงขลา

48/1 ถนนเกษตรขันธ์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150

โทรศัพท์ : 074 376 667

website : http://www.sk-cc.ac.th