การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชน เพื่อรองรับการปฏิรูปอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

1,336 Views |

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชน เพื่อรองรับการปฏิรูปอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562

08 พฤษภาคม 2562 10:43
   การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชน เพื่อรองรับการปฏิรูปอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ