การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

1,175 Views |

การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2562

14 มิถุนายน 2562 15:11
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2562 ในวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ