การประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 1/2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

735 Views |

การประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 1/2562

25 มิถุนายน 2562 09:22
การประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ