การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

196 Views |

การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2563

24 กุมภาพันธ์ 2563 14:08
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร