การประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

370 Views |

การประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2563

09 เมษายน 2563 15:49
การประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานครวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จังหวัดปัตตานี และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส