การประชุมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ครั้งที่ 1/2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

128 Views |

การประชุมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ครั้งที่ 1/2563

25 พฤษภาคม 2563 15:51
การประชุมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 2 อาคารรัชมังคลาภาษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ