สมัครสมาชิก : Intranet - สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
สมัครสมาชิก
ชื่อเข้าใช้งาน
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
เลขประจำตัว
ชื่อ (TH)
นามสกุล (TH)
ชื่อ (EN)
นามสกุล (EN)
เพศ
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
 


Can't read the image? click here to refresh

( ไฟล์นามสกุล JPG, BMP, GIF หรือ PNG เท่านั้น )
ขนาดความกว้างไม่เกิน 800 x 913 พิกเซล

 

ความคิดเห็น 1 รายการ

แบบสอบถามเพื่อการศึกษาศักยภาพด้านการวิจัยของวิทยาลัยชุมชน มติที่ประชุม สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.