​ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

248 Views |

​ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564

23 กรกฎาคม 2564 22:31
   ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด และนายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย