​“พัฒนาการสอนในยุคดิจิทัล Digital People Transformation สำหรับผู้สอนวิทยาลัยชุมชมประจำปี 2564” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

355 Views |

​“พัฒนาการสอนในยุคดิจิทัล Digital People Transformation สำหรับผู้สอนวิทยาลัยชุมชมประจำปี 2564”

26 กรกฎาคม 2564 19:42
   วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล จัดโครงการ “พัฒนาการสอนในยุคดิจิทัล Digital People Transformation สำหรับผู้สอนวิทยาลัยชุมชมประจำปี 2564” ทั้ง Upskill / Reskill ให้เป็นผู้สอนในยุค 5G เตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้รับความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์จากอาจารย์ระดับมืออาชีพของประเทศไทย ที่จะช่วยให้นำความรู้ไปต่อยอดอย่างไร้ขีดจำกัดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่ง ณ ขณะนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ครูวชช.) ได้สรรสร้างผลงานจากการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน 101 และจัดแสดงไว้ที่ https://narhu.net/club