วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

99 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง

25 พฤศจิกายน 2564 12:24
   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง ( สบู่ก้อน สบู่เหลว และสมุนไพรขัดผิวจากน้ำผึ้งโพรง) ให้กับกลุ่มเลี้ยงผึ้งป้องกันช้างป่าบ้านภักดี จำนวน 15 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์สภาตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
   โดยมีนายเวคิน วุฒิวงศ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขื่อนบางลาง ได้มีความรู้และทักษะในกระบวนการสร้างอาชีพ อาทิการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของในพื้นถิ่น รวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่