​มูลนิธิการศึกษาประกายแสงร่วมหารือกับวิทยาลัยชุมชนระนองเรื่องแนวทางการจัดวิชาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

99 Views |

​มูลนิธิการศึกษาประกายแสงร่วมหารือกับวิทยาลัยชุมชนระนองเรื่องแนวทางการจัดวิชาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

25 พฤศจิกายน 2564 14:13
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 Mr.Kyaw Kyaw Min Htut ประธานกรรมการ มูลนิธิการศึกษาประกายแสง (BEAM EDUCATION FOUNDATION) และคณะทีมงาน เข้าร่วมประชุมหารือกับวิทยาลัยชุมชนระนอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง มอบหมายให้ นายภูวไนย ศรีเวชนันต์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และทีมงาน หลักสูตรฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อขอคำปรึกษา และรับการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินงาน ด้านอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีแนวทางของมูลนิธิการศึกษาประกายแสงที่จะทำการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสนั้น สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง