​กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำปลาส้มและการทำปลาเค็มเพื่อพัฒนาอาชีการเกษตร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

105 Views |

​กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำปลาส้มและการทำปลาเค็มเพื่อพัฒนาอาชีการเกษตร

25 พฤศจิกายน 2564 16:02
   วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2564 คณะอาจารย์วิทยาลัยชุมชนระนองและคณะทำงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ (U2T) ตำบลละอุ่นเหนือ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำปลาส้มและปลาเค็ม เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ พื้นที่ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายวิธีการ และการสาธิตวิธีการทำปลาส้มและปลาเค็ม ซึ่งปลาที่จะนำมาทำปลาส้มเป็นพันธุ์ปลาน้ำจืดที่สามารถหาได้ตามชุมชน เช่น ปลายี่สก ปลานิล ปลาตะเพียน จึงเหมาะแก่การนำมาถนอมอาหาร ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางณัฐวรีย์ สำนัก เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้านพื้นที่ตำบลละอุ่นเหนือเพื่อนำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ไปต่อยอด และถนอมอาหารไว้รับประทานเอง