​วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว บริการวิชาการ 3 in 1 (อบรมการประกอบอาหาร การถ่ายภาพ และ Tik Tik) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

87 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว บริการวิชาการ 3 in 1 (อบรมการประกอบอาหาร การถ่ายภาพ และ Tik Tik)

29 พฤศจิกายน 2564 14:39
   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว จัดอบรมหลักสูตรการทำอาหารเพื่อสุขภาพและการถนอมอาหาร ตามโครงการการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ให้แก่สมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ข้าราชการครู ผู้รับบำนาญ และบุคลากรทางการศึกษา
   โดยวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้จัดบริการวิชาการ เปิดหลักสูตรการทำอาหารเพื่อสุขภาพและการถนอมอาหาร ประกอบด้วย แหนมเห็ด สลัดโรล และคอร์นสลัด วิทยากรโดย นางสาวสุนิสา จันทร์​เลขา​ และ นางสาวมาตา สัตยธาดากูล และนายภานุ เภตรา ถ่ายทอดเทคนิคถ่ายภาพและแอพพลิเคชั่น TikTok เบื้องต้น
   ในการจัดบริการวิชาการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และลงมือฝึกปฏิบัติการประกอบอาหาร การตกแต่งอาหารและเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา และการใช้แอพพลิเคชั่น TikTok เพื่อการโปรโมทสินค้า โดยมีผู้เข้าร่วมอมรมจำนวน 20 คน