วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการถนนสายวิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ BCG Model 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

47 Views |

วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการถนนสายวิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ BCG Model

11 มกราคม 2565 17:22
   วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และรูปแบบ Online Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พ.อ.ปัญญาพล สุรทิณฑ์ รอง ผบ.ฉก.สงขลา ร.ต.ท.ศุภชัย วิรุฬห์รัตกุล รอง รอง สว.(ป.)สภ.เทพา นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศมนตรีตำบลเทพา นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพาและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
   ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ BCG Model เพื่อให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา จึงได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ กิจกรรมตอบคําถาม “รู้คิด รอบรู้ วันเด็กแห่งชาติ” กิจกรรม “สนุก kids กับ วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์” กิจกรรม “บีบ รัด มัด ย้อม” กิจกรรม “ปิงปองมหาสนุก กับ แต่งแต้มสีด้วยปลายเมาส์” กิจกรรม “สนุกหรรษา กับ CPR กู้ชีพ” กิจกรรม “ของว่างแปลงร่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการ” และกิจกรรม “การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์กับความแม่นยํา”