​วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดการประชุมเพื่อเสนอร่าง OM Operating Model โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

73 Views |

​วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดการประชุมเพื่อเสนอร่าง OM Operating Model โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

13 มกราคม 2565 17:41
   ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 9.00-13.00 น. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดการประชุมเพื่อเสนอร่าง OM Operating Model โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนิคมคำสร้อย สถาบันวิทยาลัยชุมชน พอช. พชอ. และทีมวิจัยกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมสร้างตนเองคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
นายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุม ลงพื้นที่จังหวัดทุกดาหาร ร่วมในเวทีหารือแนวทางการพัฒนา Operating Model ติดตามความก้าวหน้โครงการนำร่อง ณ อำเภอนิคมคำสร้อย ในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายอำเภอ และคณะร่วมวิจัย ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น ภายใต้การดำเนินงานโครงการโดย ดร.ทิวากร เหล่าลือชา หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัย จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และทีมที่ปรึกษาจาก บพท.
   นอกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในภาคเช้า ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ฐานเรียนรู้การแปรรูปหม่อนเพื่อทำวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในช่วงบ่ายอีกด้วย