​วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ประจำปี 2565 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

53 Views |

​วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ประจำปี 2565

13 มกราคม 2565 18:07
   วันที่ 8 มกราคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” โดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบ Online และ Onsite ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยง ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
   โดยกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ประกอบด้วยกิจกรรมภูเขาไฟลาวา Lava volcano,กิจกรรมปุ๋ย Bio Kids (ปุ๋ยฮอร์โมนจากไข่),กิจกรรมกล่องสนุกสุขภาพ Healthy fun box และ กิจกรรมผักหรรษา Colorful Vegetable ในช่วงที่ 2 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ประกอบด้วย กิจกรรมกระถางรองรักษ์,กิจกรรมไข่ไดโนเสาร์ Dinosaur Eggs! และกิจกรรมปุ๋ย Bio Kids (ปุ๋ย Bio สังเคราะห์แสง) โดยกิจกรรมดังกล่าวติดตามได้ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค วิทยาลัยชุมชนยะลา และห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ได้รับความสนใจจากเด็กๆ และประชาชนเป็นอย่างดี