วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

03 กรกฎาคม 2561 11:46

   วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยท่านกรรมการวิชาการ นายบุญส่ง แป้นน้อย ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น E-commerce เป็นหลักสูตรที่เน้นการขายผ่านสื่อออนไลน์ และการตั้งร้านธุรกิจออนไลน์ การสร้างเครื่องหมายการค้า การชำระเงิน การบริหารจัดการระบบออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ มอบใบประกาศ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เวลา 17.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.