วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครไปให้ประชาชนได้สักการบูชา วันที่ 21 มิถุนายน 2561
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครไปให้ประชาชนได้สักการบูชา วันที่ 21 มิถุนายน 2561

03 กรกฎาคม 2561 11:47

   วันที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมแห่เจ้าพ่อหลักเมืองไปให้ประชาชนได้สักการบูชา ทั้งทางน้ำ ทางบก ซึ่งจะมีประชาชนหลายหมื่นคนมาเข้าร่วมขบวนแห่ โดยขบวนแห่ทางน้ำจะใช้เรือประมง กว่า 30 ลำ ซึ่งจะมีการจัดตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นขบวนแห่ทางน้ำด้วยเรือประมงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ส่วนขบวนแห่ทางบกนั้น จะแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งท่าฉลอม และฝั่งมหาชัย การแห่รวมทั้งสิ้นเป็นระยะทาง กว่า 4 กิโลเมตร เริ่มแห่กันตั้งแต่เช้าไปถึงเย็น โดยขบวนแห่จะแบ่งออกเป็น 9 ตอน และมีการจัดประดับตกแต่งริ้วขบวนอย่างสวยงาม ส่วนประชาชนที่มารอรับเสด็จเจ้าพ่อ ก็จะได้รับการเปลี่ยนธูปกลับไปบูชาพร้อมกับรับน้ำมนต์อันศักดิ์ของเจ้าพ่อ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.