วิทยาลัยชุมชนสตูลเปลี่ยนวิกฤตกล้วยล้นตลาดเป็นโอกาสเพื่อการค้าของชุมชน วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 ณ กลุ่มบูเก็ตกะจิ หมู่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูลเปลี่ยนวิกฤตกล้วยล้นตลาดเป็นโอกาสเพื่อการค้าของชุมชน วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 ณ กลุ่มบูเก็ตกะจิ หมู่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

03 กรกฎาคม 2561 16:16

   วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้ นางสาวสุนิสา สะแหละ ในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าของชุมชน ณ กลุ่มบูเก็ตกะจิ หมู่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีประชาชนเข้าร่วมโครงการรวม 20 คน ภายใต้แนวคิด SATUN Model
   โดยการจัดการความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าของชุมชนที่ชุมชนร่วมกันพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น ซึ่งผลที่ได้ในครั้งนี้ คือ การพัฒนาและจัดการความรู้เรื่องการแปรรูปกล้วย ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนบ้านเขาน้อยใต้ ม.12 ได้ผลิตภัณฑ์จากกล้วย 8 รูปแบบ คือ คุกกี้กล้วยตาก กล้วยแซ่บ เค็กแป้งกล้วย กล้วยเคลือบรสช็อคโกแลต กล้วยเคลือบรสสตอเบอรี่ กล้วยเคลือบรสวานิลา กล้วยกรอบรสปาปริก้า และกล้วยกรอบรสต้มยำ ภายใต้แบรนด์ "บูเก็ตกะจิ" โดยมี อาจารย์พัชรี พรหมพุด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.