วิทยาลัยชุมชนสตูล สร้างอาชีพให้ชุมชนโดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ วันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ กลุ่มของฝากจุดชมวิวท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล สร้างอาชีพให้ชุมชนโดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ วันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ กลุ่มของฝากจุดชมวิวท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

06 กรกฎาคม 2561 16:39

   ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนสตูล โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ นางกิตติยา ฤทธิภักดี หัวหน้าสำนักวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าของชุมชน ดำเนินการจัดการความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ณ กลุ่มของฝากจุดชมวิวท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีนายอรุณ ยังปากน้ำ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมดังกล่าว โดยท่านนายกเทศมนตรี ได้กล่าวชื่นชมและขอขอบคุณที่ทางวิทยาลัยชุมชนสตูลเข้ามาส่งเสริมอาชีพให้กับทางกลุ่มของฝากจุดชมวิว จะได้พัฒนาเป็นสินค้าของฝาก สำหรับจำหน่ายนักท่องเที่ยวหลังจากที่เข้าไปท่องเที่ยว ณ จุดถ้ำเลสเตโกดอน แล้วขึ้นฝั่ง ณ จุดท่าเรือท่าอ้อยแห่งนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเป็นสินค้า ต้นแบบ คือ ขนมพื้นเมืองสตูล ขนมผูกรัก และขนมโรตีกรอบ และน้ำพริกแห้ง ซึ่งใช้วัตถุดิบในชุมชนท่าอ้อยเป็นส่วนผสมหลักคือ ปลาเส้น รสชาติกลมกล่อม เผ็ดกำลังดี ดังคำที่ว่า “วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น”
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.