วิทยาลัยชุมชนสตูล สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ภายใต้โครงการศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่จังหวัดสตูล พบปะประชาชน จังหวัดสตูล “สานพลังการศึกษา พัฒนาสตูล” วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ภายใต้โครงการศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่จังหวัดสตูล พบปะประชาชน จังหวัดสตูล “สานพลังการศึกษา พัฒนาสตูล” วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

06 สิงหาคม 2561 16:32

   ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนสตูล นำโดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมสาธิตการทำคุกกี้ดึกดำบรรพ์ และจัดนิทรรศการให้ความรู้ อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESGO Global Geopark)ในโครงการศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่จังหวัดสตูล พบปะประชาชน จังหวัดสตูล “สานพลังการศึกษา พัฒนาสตูล” ซึ่งนำโดย นายดาลัน นุ่งอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล และท่านอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีประชาชนและนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.