วิทยาลัยชุมชนสตูล และองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ร่วมจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าปาเตะ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกผ้าพื้นเมือง วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ท่าเรือตำมะลัง 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล และองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ร่วมจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าปาเตะ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกผ้าพื้นเมือง วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ท่าเรือตำมะลัง

08 สิงหาคม 2561 09:45

   เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนสตูล โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ นายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา และนางพาซีย๊ะ เจริญฤทธิ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ร่วมจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าปาเตะ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกผ้าพื้นเมือง และสร้างความตระหนักให้ทุกคนได้หันมาให้ความสำคัญกับการแสดงออกในการอนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง ผ้าปาเตะ และเพื่อให้ทุกคนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างเหมาะ ซึ่งกิจกรรมเดินแบบผ้าปาเตะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะร่วมกันอนุรักษ์และเรียนรู้ในเรื่องภูมิปัญญาของผ้า ถือเป็นมิติใหม่ของส่งเสริม สนับสนุน ในเรื่องของผ้าปาเตะ โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเป็นเกียรตินำทีมเดินแบบผ้าปาเตะบนเวที พร้อมด้วยคุณสำลี ลัขณาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง, นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง พร้อมด้วยคุณอาภรณ์ สินดำ ภรรยา, คุณณพงษ์ ใบหมาดปันจอ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล, และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเดินบนเวทีอย่างสวยงาม พร้อมด้วยเหล่าศิลปิน ดารา นักแสดง หัวใจอาสา ร่วมสร้างสีสันบนเวที นำโดย โค้ชแจ๊คกี้ ค่าย Oh Yeah Record , น้องจอนสัน ช่อง 7 , น้องเทอม รุ่งรดิศ ช่อง 7 น้องดอย Ambassador หนุ่มสมิหลา 2018 , น้องเบลล์ Top Model Thailand 2016 และศิลปินเด็กๆร่วมแสดงบนเวที ในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง, พิพิธภัณฑ์มีชีวิตบ้านหมอฮวด ฉลุง, สถาบันสอนการแสดงแม็กสตาร์, สภาศิลปินอาสาดาราเพื่อสังคม, ศูนย์อาสาสมัคร วชช.สตูล และวิทยาลัยชุมชนสตูล ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวิทยาลัยชุมชนสตูล สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.