วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรีผลาพร้อมดื่น ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฏาคม 256 ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรตรีผลา บ้านคลองไหม่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรีผลาพร้อมดื่น ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฏาคม 256 ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรตรีผลา บ้านคลองไหม่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

14 สิงหาคม 2561 14:13

   วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรีผลาพร้อมดื่น ครั้งที่ 2 พร้อมแปรรูปมะนาว มะพร้าว เพื่อทำไวน์ เสริมรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรตรีผลา บ้านคลองไหม่ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 16 กรกฏาคม 256
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.