วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุม การประชุมเสวนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานประกอบการคิด วิทยาลัยชุมชนทำ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ พอร์โตชิโน่ (Porto Chino) จังหวัดสมุทรสาคร
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุม การประชุมเสวนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานประกอบการคิด วิทยาลัยชุมชนทำ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ พอร์โตชิโน่ (Porto Chino) จังหวัดสมุทรสาคร

14 สิงหาคม 2561 14:14

   วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุม การประชุมเสวนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานประกอบการคิด วิทยาลัยชุมชนทำ หัวข้อเสวนา โลจิสติกส์สมุทรสาคร ก้าวทันโลจิสติกส์ไทย ยุค 4.0 ณ พอร์โตชิโน่ (Porto Chino) จังหวัดสมุทรสาคร โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันที่ 26 มิถุนายน 2561

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.