วิทยาลัยชุมชนสตูล เจ้าภาพร่วมในการบวชป่า ชุมชนป่าต้นน้ำบ้านวังนาใน เพื่อปกป้องสร้างความตระหนักจากรุ่นสู่รุ่นในเขตอนุรักษ์ป่าเทือกเขาบรรทัด วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ป่าใหญ่ในพื้นที่ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

480 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูล เจ้าภาพร่วมในการบวชป่า ชุมชนป่าต้นน้ำบ้านวังนาใน เพื่อปกป้องสร้างความตระหนักจากรุ่นสู่รุ่นในเขตอนุรักษ์ป่าเทือกเขาบรรทัด วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ป่าใหญ่ในพื้นที่ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

10 กันยายน 2561 09:29
   ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดย ดร.วรรณดี  สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้นายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมเสวนาและเข้าร่วมโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อที่วังนาใน “พิธีการบวชป่า” ป่าใหญ่ในพื้นที่ตำบลน้ำผุด  อ.ละงู  จ.สตูล เป็นเสมือนป่าต้นน้ำที่โอบอุ้มดินอุ้มน้ำให้ชุ่มฉ่ำ เพื่อรักษาป่า  ต้นไม้ใหญ่ๆ ชาวบ้านจึงรวมตัวกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม  อย่างพิธีการบวชป่า ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้วนั้น ที่บ้านวังนาใน หมู่ที่ 10 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล โดยนายกิตติพงษ์ ประเสริฐ ประธานกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าต้นน้ำ บ้านวังนาใน ร่วมกับ อบจ.สตูล ททท.สำนักงานหาดใหญ่ วิทยาลัยชุมชนสตูล และหน่วยงานภาคีต่างๆ พร้อมชาวบ้านวังนาใน จัดกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ วังนาใน จ.สตูล” ครั้งที่ 3 โดยมีนายวรรโณ เวชศาสตร์ ที่ปรึกษานายกอบ จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด มีชาวบ้าน เยาวชนนักเรียน แม้กระทั้งกลุ่มมานิ มันนิ หรือเรียกว่า คนป่าเซมังอุ้มลูกหลานมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
    โดยวิทยาลัยชุมชนสตูลเข้ามาฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครผู้นำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าวังสายทองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  สร้างชุมชนน่าอยู่ สวยงาม และร่วมถวายเป็นพระราชสักการะในวโรกาสมหามงคล เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ชุมชน ให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ขณะที่นักเรียน เยาวชนมีส่วนร่วมในการบวชป่าต่างมีรอยยิ้มที่สดใส และมีความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งๆ ขึ้นไป เพราะการบวชต้นไม้ ยังคงเน้นย้ำว่า เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้ชุมชน นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เห็นความสำคัญของป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะป่าอยู่คู่ชุมชน ชุมชนอยู่คู่ป่าไม้
    สำหรับบรรยากาศของการทำพิธีบวชป่าในช่วงเช้าได้มีเวทีเสวนาเรื่อง อนุรักษ์ป่า น้ำ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภายในบริบทที่ชุมชนต้องรักษา โดยมีนายวรรโณ เวชศาสตร์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สตูล, นายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล, นายกิตติพงษ์ ประเสริฐ ประธานกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าต้นน้ำบ้านวังนาใน, นายนิกร สุวรรณการณ์ ตัวแทนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด, นายฮาเสด หนูวงศ์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล, ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่, ตัวแทนเยาวชน โดยมีนายสมพงษ์ หลีเคราะห์ ผู้ประสานงาน สกว.สตูล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และได้มีพิธีนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมสวดมนต์ขอขมาป่าไม้ 
   หลังจากนั้นช่วงบ่ายก็มีการแห่กลองยาวโดยมีผู้ใหญ่อัญเชิญจีวร (ผ้าเหลือง) ใส่พานทองเดินนำขบวนมายังภูผาแดง จุดที่มีต้นไม้ใหญ่นับ 100 ต้น ก่อนที่จะให้ชาวบ้าน เยาวชน นักท่องเที่ยวร่วมกันลงไปบวชต้นไม้ ขณะที่นักเรียน เยาวชนมีส่วนร่วมในการบวชป่าต่างมีรอยยิ้มที่สดใส และมีความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งๆขึ้นไป เพราะการบวชต้นไม้ ยังคงเน้นย้ำว่า เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้ชุมชน นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เห็นความสำคัญของป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะป่าอยู่คู่ชุมชน ชุมชนอยู่คู่ป่าไม้
   นางฐิติชญาฮ์ ช่วยแก้ว ผู้บริหารภูผาแดงโฮมสเตย์ & ล่องแก่งสตูล ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่กล่าวว่า บวชป่า เป็นกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้มานาน 3 ปีแล้วที่สืบทอดทำกันมา โดยต้องการร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าไม้ ต้นไม้ให้อยู่คู่ชุมชนกันต่อไป โดยร่วมกันจัดกิจกรรม “บวชต้นไม้” ในแหล่งท่องเที่ยว “ในพื้นที่ ภูผาแดง ” เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เพราะที่ผ่านมาพบว่าสภาพพื้นที่ชุมชนแห่งนี้มักเจอกับปัญหาน้ำป่าที่ไหลท่วมหลากเกือบบ่อยครั้ง รวมทั้งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำและต้นไม้ใหญ่โตมากมาย เช่น ต้นโพธิ์ ต้นไทรอายุนับ 100 ปี ต้นไม้สายพันธุ์อื่นๆขนาดใหญ่โต บางครั้งป่าไม้บนภูเขาที่สูงเสี่ยงอาจจะโดนลักลอบตัด ดังนั้นคนในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ ตามคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านสอนสั่งในเรื่องการช่วยกันปกป้องป่าไม้ให้อยู่คู่ลูกหลานต่อไป สำหรับการบวชป่าในพื้นที่ตำบลน้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล มีการร่วมใจกันของชุมชนต่างๆจัดโครงการขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว รวมต้นไม้ที่มีการบวช มีมากกว่า 100 ต้นแล้ว
   ด้านนางอารี อุทัยรัตน์ อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดปัตตานี หลังได้ทราบข่าวกิจกรรมการบวชป่าของชุมชนบ้านวังนาใน ก็ร่วมกับเพื่อนๆ นับ 10 คน มาร่วมกิจกรรมการบวชป่าด้วย โดยเผยความรู้สึกดีใจ ตื้นตันใจที่มีโอกาสได้ร่วมบวชป่า ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันอนุรักษ์ป่า ไม่ให้คนมาตัดไม้ทำลายซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ