วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคากรและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและบริการของชุมชน(ระยะที่2) ผู้นำเที่ยวชุมชน(มัคคุเทศน้อย) วันที่ 1 กันยายน 2561
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคากรและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและบริการของชุมชน(ระยะที่2) ผู้นำเที่ยวชุมชน(มัคคุเทศน้อย) วันที่ 1 กันยายน 2561

27 กันยายน 2561 12:42

   วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยท่านลัดดาวัล บางท้าไม้ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน มอบใบประกาศให้นักเรียนที่อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคากรและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและบริการของชุมชน(ระยะที่2) ผู้นำเที่ยวชุมชน(มัคคุเทศน้อย)

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.