วิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะนักท่องเที่ยวนั่งรถราง ทดลองเส้นทางการบริการนำเที่ยวชมเมืองน่านด้วยรถรางของหออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อนำผลลัพธ์จากนักท่องเที่ยวมาปรับปรุงให้เส้นทางการนำชมมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

1,122 Views |

วิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะนักท่องเที่ยวนั่งรถราง ทดลองเส้นทางการบริการนำเที่ยวชมเมืองน่านด้วยรถรางของหออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อนำผลลัพธ์จากนักท่องเที่ยวมาปรับปรุงให้เส้นทางการนำชมมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น

28 ธันวาคม 2561 09:04
   ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วย นางเพลินจิต พ่วงเจริญ คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน บุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่านและหออัตลักษณ์นครน่าน นำคณะนักท่องเที่ยวนั่งรถราง ทดลองเส้นทางการบริการนำเที่ยวชมเมืองน่านด้วยรถรางของหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อนำผลลัพธ์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมทดสอบมาปรับปรุงให้เส้นทางการนำชมมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นต่อไป และยังได้นำนักท่องเที่ยวชมหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน