วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ วันที่ 6 มกราคม 2562 ณ บริษัทชูเกียรติยนต์ ปัตตานี มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ วันที่ 6 มกราคม 2562 ณ บริษัทชูเกียรติยนต์ ปัตตานี มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ

07 มกราคม 2562 08:42

   วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน เงิน 20,000 ณ บริษัทชูเกียรติยนต์ จำกัด โชว์รูมมาสด้าปัตตานี

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.