วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมงานสวัสดีปีใหม่ 2562 บ้านห้วยลู่ และมอบของขวัญแก่พี่น้องชาวมลาบรี บ้านห้วยลู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน วันที่ 8 มกราคม 2562 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมงานสวัสดีปีใหม่ 2562 บ้านห้วยลู่ และมอบของขวัญแก่พี่น้องชาวมลาบรี บ้านห้วยลู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน วันที่ 8 มกราคม 2562

09 มกราคม 2562 13:09

   ในวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรม งานสวัสดีปีใหม่ 2562 บ้านห้วยลู่ โดยวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้นำของขวัญไปมอบแก่พี่น้องชาวมลาบรี บ้านห้วยลู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.