วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

09 เมษายน 2562 11:31

   เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 07.30น . ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการปกปักรักษาเอกราชของชาติมาได้จนทุกวันนี้ โดยในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหารตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาด สถานศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้ และประกอบพิธีทางศาสนา และกล่าวคำถวายอาศีรวาทราชสดุดี หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อย่างพร้อมเพรียง

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.