​วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

198 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

28 พฤษภาคม 2562 08:59
   ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้นายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และคณะประกอบด้วยอาจารย์นิสริน ล่านุ้ย  อาจารย์ภูญดา เพชรรัตน์ และอาจารย์เบญจวรรณ แก้วสวัส จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีตัวแทนจาก 4 โรงเรียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้