วิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

202 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

29 พฤษภาคม 2562 08:20
   ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(โปรแกรมประมวลผลคำ)​โดยสามารถให้บริการทดสอบกับประชาชนทั่วไป แก่วิทยาลัยชุมชนสตูล โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล