วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ชุมชนตำบลโกตาบารู เพื่อเป็นการศึกษาความต้องการภายในชุมชนและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในการทำบุหงาซีเร๊ะ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่ชุมชนตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

128 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ชุมชนตำบลโกตาบารู เพื่อเป็นการศึกษาความต้องการภายในชุมชนและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในการทำบุหงาซีเร๊ะ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่ชุมชนตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

11 มิถุนายน 2562 16:31
   วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านชุมชนตำบลโกตาบารูเพื่อพูดคุยรายละเอียด ในหัวข้อโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (area based) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายอาสมิง มะแซ หัวหน้ากลุ่มงาน Area- based บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา และชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารู เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ พื้นที่ชุมชนตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาความต้องการภายในชุมชนและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในการทำบุหงาซีเร๊ะ โดยให้ชุมชนระดมความคิดและถอดบทเรียนเพื่อศึกษาความต้องการภายในชุมชนในพื้นที่ และนำเสนอความต้องการของชุมชน เพื่อหาข้อ