วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดกิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนสตูล
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดกิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนสตูล

08 มิถุนายน 2560 13:36

   วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  โดยจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมี นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมกับสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และทักษะฝีมือการทำดอกไม้จันทน์ ให้แก่บุคคลแกนนำจำนวน 140 คน ให้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดผู้อื่นต่อไป โดยมีเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ จำนวน 9,999 ดอก 
   ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนสตูลขอเชิญชาวสตูล ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์  จำนวน 9,999 ดอก ให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยหลังจากวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ประชาชนผู้มีจิตอาสาสามารถเข้ามาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ที่ อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้ตลอดเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.