วิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมในพิธีเปิด วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่14 ประจำปี 2562 ”หัวใจแห่งสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม และวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมจัดบูธนิทรรศการ ณ ศูนย์อิสลามโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมในพิธีเปิด วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่14 ประจำปี 2562 ”หัวใจแห่งสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม และวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมจัดบูธนิทรรศการ ณ ศูนย์อิสลามโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา)

08 กรกฎาคม 2562 11:55

   วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 “หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ และนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน ซึ่งทั้งนี้ รองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่14 ประจำปี 2562 ”หัวใจแห่งสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม และวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมจัดบูธนิทรรศการ ณ ศูนย์อิสลามโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.