วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดหลักสูตรอบรมน้ำพริกส้มแขกเพื่อธุรกิจให้แก่ผู้เข้าอบรม ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดหลักสูตรอบรมน้ำพริกส้มแขกเพื่อธุรกิจให้แก่ผู้เข้าอบรม ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

09 มิถุนายน 2560 14:04

   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดหลักสูตรอบรมน้ำพริกส้มแขกเพื่อธุรกิจให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส โดยการนำผลส้มแขกมาแปรรูปเป็นน้ำพริกเพื่อสุขภาพให้แก่คนรักสุขภาพได้หา ซื้อรับประทาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ โดยเน้นย้ำในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำพริกส้มแขกเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นและมีคุณภาพ ซึ่งมีกำหนดการในการจัดฝึกอบรม 5 วันตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560
   นางอาลียะห์ เจ๊ะอุเซ็ง วิทยากรหลักสูตรการทำน้ำพริกจากส้มแขกได้กล่าวว่า “น้ำพริกส้มแขกเกิดจากความตั้งใจในการนำผลส้มแขกที่ไม่ได้ขนาดในการทำส้มแขกแช่อิ่มมาแปรรูปเป็นน้ำพริก โดยการนำวัตถุดิบที่อยู่ในครัวเรือนมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้น้ำพริกที่มีรสชาติ อร่อย กลมกล่อม สามารถเก็บรักษาได้นาน น้ำพริกส้มแขกที่ได้นี้สามารถนำไปใช้แทนน้ำพริกเผาในการทำต้มยำ และสามารถนำไปผสมในอาหารต่าง ๆ ทำให้รสชาติอาหารที่ได้นั้นกลมกล่อมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญมีประโยชน์จากส้มแขกที่เป็นวัตถุดิบหลักในการทำน้ำพริกส้มแขกอีกด้วย”
   โดยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปส้มแขก ไม่ว่าจะเป็นส้มแขกแช่อิ่ม น้ำยาอเนกประสงค์จากส้มแขก น้ำพริกส้มแขก และน้ำส้มแขก ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะนำมาจัดแสดงพร้อมจัดจำหน่ายในงานมหกรรมวิชาการ “ตลาดนัดอาชีพ  สินทรัพย์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานราก”ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  5 – 6  กรกฎาคม 2560  ณ  อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.