วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยพลังมวลชน ร่วมประดิษฐ์ “ ดอกไม้จันทน์ น้อมเกล้า ฯ ถวายสักการะแด่พ่อหลวง” ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยพลังมวลชน ร่วมประดิษฐ์ “ ดอกไม้จันทน์ น้อมเกล้า ฯ ถวายสักการะแด่พ่อหลวง” ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

09 มิถุนายน 2560 14:22

   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมด้วยกลุ่มสตรีบ้านทุเรียนนก กลุ่มผู้สูงวัย ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งกลุ่มจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการทำดอกไม้จันทน์มาให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560  ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   นายยุทธนา พรหมณีผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีเป้าหมายในการผลิตดอกไม้จันทน์ทั้งหมด 3,999 ดอก โดยได้ดำเนินการในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทั้งหมด 4 แห่ง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีจิตอาสาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ นั้นคือ 1. วัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง  2. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 3.วัดทรายขาว อำเภอตากใบ  4. สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์  โดยตอนนี้ได้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ไปแล้วร้อยละ 50 ของเป้าที่ได้วางไว้ และจะได้ครบตามเป้าในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ”
   นายอรรถวิพัฒน์ เหมพันธ์ วิทยากรได้กล่าวว่า “ตนรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายสักการะแด่พ่อหลวง เพราะพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นพระราชพิธีที่สำคัญสำหรับชาวไทยทุกคน และเป็นการแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งเป็นการแสดงความอาลัยแด่พ่อหลวงอีกด้วย ในการทำดอกไม้จันทน์ครั้งนี้มีการนำใบไม้สีทอง ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ภายในท้องถิ่นและมีคุณค่าทางด้านจิตใจมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ที่มีชื่อว่า “ดวงใจนรา” ซึ่งมีชื่อท้องถิ่นว่า “บูงอกีตอ” ซึ่งจะเป็นการนำเปลือกข้าวโพดย้อมสีเหลืองเพื่อทำเป็นเกสร ซึ่งแสดงถึงสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ใบไม้สีทองทำเป็นกลีบจำนวน 13 กลีบ นำมามัดรวมกัน ซึ่งให้ความหมายถึงพสกนิกรทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาสที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีการแบ่งแยกทางชนชั้นและศาสนา และนำกระจูดมาใช้แทนไม้จันทน์ เพื่อแสดงถึงตัวแทนศิลปหัตกรรมของชาวจังหวัดนราธิวาส โดย “บูงอกีตอ”จะเป็นตัวแทนของชาวนราธิวาสที่แสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพ่อหลวง” 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.