ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

09 มิถุนายน 2560 14:45

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 กำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2560 โดย
   เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
   เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม ณ ศาลาธรรมานุภาพ
                วัดกลาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
   เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
   เวลา 15.00 น. เริ่มพิธีการงานพระราชทานเพลิงศพ
   เวลา 16.00 น. พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดกลาง
                  วัดกลาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

   ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.