​วิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าร่วมวางพวงมาลาในพิธี "วันรพี" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​วิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าร่วมวางพวงมาลาในพิธี "วันรพี" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

08 สิงหาคม 2562 11:05

   วันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้ นางเกษร ปะลาวัน ดร.มาณี   ฉัตรชัยวงศ์ และนายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวทยาลัยชุมชนสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูลเข้าร่วมวางพวงมาลาในพิธี "วันรพี" ณ ศาลจังหวัดสตูล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.