วิทยาลัยชุมชนยะลา ต้อนรับนายกลงพื้นที่ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจชุมชนบ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

167 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา ต้อนรับนายกลงพื้นที่ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจชุมชนบ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

13 สิงหาคม 2562 08:45
   วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเดินทาง เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจชุมชนบ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยนางสาวอารีย์ แสวงดี เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเพื่อการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาฯ อีกทั้งเป็นผู้เข้ารับบริการตามโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ ของวิทยาลัยชุมชนยะลา ตามแผนงานบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาจังหสัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายรัฐบาล
   ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนยะลาได้มีส่วนเข้าไปพัฒนาในด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ เช่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร การทำขนม การสุขาภิบาลอาหาร การตลาดออนไลน์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทำให้ชุมชนสามารถนำสิ่งเหล่านี้เพื่อไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ในลำดับต่อไป