วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินอาหารจากทุเรียนพื้นบ้านประเภทอาหารคาวและอาหารหวาน ในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

151 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินอาหารจากทุเรียนพื้นบ้านประเภทอาหารคาวและอาหารหวาน ในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา

13 สิงหาคม 2562 08:52
   วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินอาหารจากทุเรียนพื้นบ้านประเภทอาหารคาวและอาหารหวาน ในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา