วิทยาลัยชุมชนยะลา ส่งตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในงานเบิกฟ้ารามันห์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

156 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา ส่งตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในงานเบิกฟ้ารามันห์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562

14 สิงหาคม 2562 14:35
   วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในงานเบิกฟ้ารามันห์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางอำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของอำเภอ ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ของดีอำเภอและอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนยิ่งขึ้นไป