​วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ "KOTA PROM" ประจำปี 2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

230 Views |

​วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ "KOTA PROM" ประจำปี 2562

06 กันยายน 2562 10:03
   เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ "KOTA PROM" ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามันจังหวัดยะลา
   โดยวิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำผลงานและนิทรรศการร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าว ประกอบด้วย ขยะน้ำดี,ดินพร้อมปลูก by DIN-D และหนึ่งวันหนึ่งอาชีพ ครองแครงกรอบ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการจากนิทรรศการดังกล่าว