วิทยาลัยชุมชนยะลา จัด​กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (การทำชาชัก) รุ่นที่ 5/2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

219 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัด​กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (การทำชาชัก) รุ่นที่ 5/2562

09 กันยายน 2562 16:13
   วันที่ 9 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจนักเรียน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (การทำชาชัก) รุ่นที่ 5/2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน สามารถนำความรู้ในวันนี้เพื่อไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2562 และ 23 - 25 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา