วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

209 Views |

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562

09 กันยายน 2562 16:24
   เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นางสาวศุภพิชญ์ ดำนวล ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยาย เรื่อง “แนวคิดและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง” และโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นผู้บรรยาย ทบทวนและจัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2567 ภายใต้แผนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2567 ซึ่งทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา