วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “หอมหวลเกมส์ ครั้งที่ 3” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

220 Views |

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “หอมหวลเกมส์ ครั้งที่ 3”

09 กันยายน 2562 16:31
   วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ วัดสำเภาเชย ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “หอมหวลเกมส์ ครั้งที่ 3”พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาร่วมเข้าการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “หอมหวลเกมส์ ครั้งที่ 3
   ซึ่งทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “หอมหวลเกมส์ ครั้งที่ 3”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ได้มีส่วนร่วม และให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในการนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิกรรม จำนวนทั้งสิ้น 200 คน แบ่งออก 4 กลุ่มสี คือสีส้ม (ชุมชนบ้านยางแดง อำเภอโคกโพธิ์) สีฟ้า (ชุมชนบ้านปลักปรือ อำเภอแม่ลาน) สีแดง (ชุมชนบ้านโผงโผงนอก อำเภอโคกโพธิ์) และสีม่วง (ชุมชนบ้านนาพร้าว อำเภอปะนาเระ) ในส่วนของการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “หอมหวลเกมส์ ครั้งที่ 3”มีการเดินขบวนพาเหรดทุกๆสี่สีด้วยกัน ณ บริเวณอำเภอปะนาเระ และมีประเภทกีฬาที่จัดทำการแข่งขัน ได้แก่ 1. โยนโยนบอลลงตะกร้า 2. โบว์ลิ่งขวด 3. กินวิบาก-แม่ลูกหรรษา 4.วิ่งผลัด-ซุปเปอร์แมน 5.ลิงอุ้มแตง 6. ฮูลาฮูบ 7.วิ่งเสียบเสียว 8.ตีล้อยาง 9.เก้าอี้ดนตรี