วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา จำนวน 7 สาขา และ 1 หน่วยจัดการเรียนรู้ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

236 Views |

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา จำนวน 7 สาขา และ 1 หน่วยจัดการเรียนรู้

01 ตุลาคม 2562 10:59
   วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา จำนวน 7 สาขา และ 1 หน่วยจัดการเรียนรู้ โดยมี นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยนายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในการสรุปงานในครั้งนี้