วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม "เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล" 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

661 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม "เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล"

30 ตุลาคม 2562 14:47
   เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประชุม "เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล" ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส. เขต 1 สตูล , นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส. เขต 2 สตูล , ดร.วรรณี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล , ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา , หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล และเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอปัญหาด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ เพื่อจะนำเสนอปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขในรูปแบบบูรณาการในโอกาสที่จะเปิดฤดูการท่องเที่ยวใหม่ในปีนี้ ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมฯ ดังกล่าว